Aktuellt på Oxievångsskolan

Välkommen till Oxievångsskolans pedagogiska portal. Oxievångsskolan är en kommunal skola i Malmö och därför hänvisar vi er till malmo.se om ni söker annan information.

Inför skolstarten:

Förskoleklasserna och år 1 går in på skolan genom en blomsterbåge vid vår F-6 byggnad.

år 2-6 i sina hemklassrum som de hade året innan och alla elever i F-6 går mellan 9-13.


För högstadiet gäller följande tider:

år 7 kl 9-10

år 8 kl 10-11

år 9 kl 11-12

Alla dessa klasser träffas i klassrummen på nedervåningen, kring Mediateket.