Digitala verkyg

Infomentor

Detta digitala verktyg är vårt bedömningssystem. Här kan elever och vårdnadshavare hitta information om elevers framgångar, kontakt till skolan samt information från skolan.

Behöver du nya inloggningsuppgifter?

Nu finns det även en app för vårdnadshavare och föräldrar.

Google Drive

Google Classroom

Google-verktygen

Alla Malmö Stads grundskolor har tillgång till G Suite, eller Google verktyg och Chromebooks där de kan arbeta med verktygen.

Google Drive är elevernas hårddisk i molnet där de kan spara sina dokument som de gör i Docs, Presentationer och Kalkylark. Det går även att spara andra typer av filer som videos och bilder i detta system.

När eleverna använder sig av G Suite har de en epostadress som de använder för att logga in på sina Chromebooks.

För att underlätta organisationen av alla filer eleverna producerar under sina skoltid, använder vi oss av Google Classroom. Det är stängda rum där läraren lägger ut information, uppgifter och diskussionsfrågor. Du som vårdnadshavare kan kontakta undervisande lärare och be om att få en veckouppdatering från Classroomen som berör ditt barn.

Gleerups digitala läromedel

Vi på Oxievångsskolan har tillgång till Gleerups digitala läromedel. Dessa är interaktiva, ständigt uppdaterade och multimodala. Detta betyder att det fler olika sätt att ta till sig kunskapen från läromedlet. Exempelvis via videos, laborationer, tester, på flera språk och att få texten uppläst.

Eleverna loggar in via sina google-konton. Om ni som vårdnadshavare är intresserade så får vi ber er att logga in tillsammans med barnen eller titta på översikten i videon bredvid.