DigiMIK

DigiMIK-teamet består av skolbibliotekarie Maria, digitaliseringspedagoger Julie och Aila samt assistenter Fatin och Roy. Digi står för processen av digitalisering som främst Julie och Aila ansvarar för. MIK står för medie- och informationskunnighet som är Marias expertisområde. Tillsammans arbetar vi för att utveckla eleverna digitala kompetens genom samarbete med pedagoger och andra vuxna på skolan. Denna baseras på Skolverkets förändringar i LGR 11 som trädde i kraft 1 juli 2018 men även rektor Jennys vision av vad en modern skola ska lära ut till våra elever.

Ni kan oftast finna oss i Mediateket på Oxievång eller Blankebäck. Där finns våra skrivbord men vi är lättast att nå via mejl.

Information om lärverktyg, Mediatekets och Fortets öppettider och liknande finner ni på vår hemsida.