Aktuellt på Oxievångsskolan

Välkommen till Oxievångsskolans pedagogiska portal. Oxievångsskolan är en kommunal skola i Malmö och därför hänvisar vi er till malmo.se om ni söker annan information så som läsårstider, studiedagar och lov.