Studiestöd


Onsdag 15.30-16.30

Information om salar hittas på Mediateket

Pedagoger från Oxievångsskolan är till hjälp för eleverna. 

Torsdag 15-16.30

Information om salar hittas på Mediateket

Pedagoger från Oxievångsskolan är till hjälp för eleverna.