Om skolan

Välkommen till Oxievångsskolan– en skola med eleven i fokus

Oxievångsskolan är en modern 6-9 skola med Idrott- och Musikprofil. Skolan ligger i en vacker miljö intill öppna parkytor, konstgräsplaner och en modern badanläggning. Skolan har även en digital profil vilket innebär att digitaliseringens möjligheter är integrerad i vårt dagliga arbetet. 

Genom vår musikprofil och goda idrottsmöjligheter satsar vi på kropp och själ och sätter Eleven i fokus.

På Oxievångsskolan tar vi hand om varandra och bygger vårt arbete på förtroende och ömsesidig respekt. Vi ger eleven tydliga ramar för sina studier och vi vill ha en skola där alla kan mötas. Lärarna på skolan ser till elevens bästa och gör gärna det lilla extra för att eleven skall lyckas i sina studier. Våra elever ska minnas sin skoltid som meningsfull och glädjerik. Vår strävan är att eleven ska ha en positiv självbild och känna att man fått med sig verktyg och strategier för vidare studier.

Vi arbetar aktivt för att skapa god studiero i en miljö som stimulerar elevens motivation och lust att lära. Vi uppmärksammar den goda relationen mellan elev och lärare. Våra elever ska känna trygghet och få en god framtidstro. Vi arbetar aktivt med elevinflytande bland annat genom delaktighet i undervisningen och genom vårt duktiga elevråd, lilla likabehandlingsgrupp och skolans elevskyddsombud.

 MusikinriktningVi är stolta över vår inriktning mot musik. Här ges möjlighet att fördjupa sig inom musikens alla hörn och ökar på så sätt elevens möjligheter inför en professionell musikkarriär. Vår vision är att alla elever på Oxievångsskolan ska få möjlighet att utveckla sin musikaliska sida. För elever som är intresserade av musik finns på skolan fantastiska förutsättningar för att utveckla den kreativa sidan. Vi har kompetenta musiklärare som erbjuder eleven att delta i skolans kör, replokaler och konserter, inspelningsstudio och eget kreativt arbete. Här arbetar vi med Ipads och Mac i undervisningen. Du hittar ansökningsformulär på vår hemsida och antagning till dessa klasser sker varje vår.

Digitalundervisning: Digitalisering ingår som ett naturligt inslag i samtliga skolämnen. Vår roll är att förbereda eleverna för fortsatta studier och ett framtida yrkesliv. Vi har därför satt upp en DigiMIK strategi för att utvecklas i takt med samhällets utveckling som bygger på Fullhams 6-C´s. Vi har projektorer i alla klassrum och digitalisering är en naturlig del av Oxievångs-skolans undervisning. Våra lärare har en god digital kompetens för att främja olika lärstilar. alla vår läromedel är digitala och vi delar våra dokument i Google Classroom. 

Elevens studier i fokusOxievångsskolan erbjuder professionellt studiestöd två till tre gånger per vecka. Detta är frivilligt men träffarna brukar vara välbesökta av elever som vill ha hjälp med allt från studieteknik till projektarbeten. Det muntliga arbetet är för oss lika viktigt som det skriftliga. Våra elever lär sig att lyssna och respektera andras åsikter samtidigt som de uppmuntras att träna sin förmåga att argumentera för sina egna. Vårt uppdrag är att stimulera elevernas lust och nyfikenhet att lära för framtiden.

 Skolrestaurangen:Här möter våra elever trevlig personal som sätter skolmaten i fokus. Vi erbjuder en varierad salladsbuffé där mycket är ekologiskt odlat. Till huvudrätterna har vi alltid ett vegetariskt alternativ. En näringsrik skollunch är viktig för att orka med studierna. Vi har ett stort restaurang kök på skolan som levererar mat till flertalet skolor i Oxie. Vårt mål tillsammans med restaurangens Husmor är att våra elever skall vara med och utveckla lunchstunden både vad gäller mat och trivsel.

Idrott och Hälsa i fokusHälsan är viktig för att eleverna ska lyckas i skolan. Oxievångsskolan erbjuder en hälsosam frukost varje morgon i vår matsal och eleverna får prova på ett rikt utbud av idrottsaktiviteter under skolgången på Oxievångsskolan.  Idrott stimulerar lärandet och främjar hälsan. Idrott förbättrar både tankeförmågan och koncentrationen. Förutom en rik varierad fysisk träning och kunskap om kroppen arbetar vi med samarbete och social träning för att förebygga kränkningar. Vårt samarbete sker tillsammans med MFF, Polis och Räddningstjänsten.

 Skolans mediatekMediateket är en given plats för elevernas lärande och är en naturlig del av undervisningen.  Våra elever skall ges möjlighet att utvecklas till goda läsare och har därför har vi läsning på schemat. Här finner man både digital teknik så som, Ipads, datorer och e-böcker såväl som skönlitteratur, tidningar, faktaböcker och lexikon.

ElevcaféElevcaféet är Oxievångsskolans hjärta. Här träffas våra elever och laddar energi inför dagens lektioner. Mellan skoldagens varierade lektioner är elevcaféet platsen att vara på och umgås och studera i trevlig miljö.

 MentorskapVåra elever får tilldelat sig en mentor som följer eleven genom åren hos oss. Mentorn skaffar sig en bild av vem eleven är och elevens styrkor och talanger. Mentorns uppgift är att vägleda och handleda eleven på vägen till vuxenvärlden och framtiden.

 Kunskapens och Drömmarnas källa: Precis som namnet på Olle Blads konstverk, som pryder Oxievångsskolans framsida, skall vi ge våra elever möjligheter till gedigna kunskaper och ge dem trygghet och mod att drömma om framtiden.


Oxievångsskolan i media:

http://malmo.lokaltidningen.se/jennie-valde-oxievangsskolan-/20151013/artikler/151019868/1293

http://www.sydsvenskan.se/malmo/unga-vill-prata-mer-om-vad-som-hander-pa-natet/

http://www.sydsvenskan.se/malmo/har-ett-ansvar-aven-om-det-sker-online/

http://blogg.dn.se/jagdelar/2015/10/08/las-elevernas-brev-till-kerstin-ekman/

http://pedagog.malmo.se/artiklar/uppmarksammade-bloggar-och-mikrobloggar-pa-oxievangsskolan/

http://www.e-pages.dk/ostramalmo/237/6/?query=oxiev%C3%A5ngsskolan

https://twitter.com/oxievangsskolan

https://www.facebook.com/oxievangsskolan

http://www.e-pages.dk/ostramalmo/222/10

http://bloggar.ur.se/urpedagogerna/orka-plugga-med-jennie-rosen/

http://malmo.lokaltidningen.se/karlek-hela-veckan-pa-oxievangsskolan-/20161028/artikler/711029888/1293

https://polisen.se/Skane/Medborgarloften/Skane/Malmo-Soder/?epslanguage=Automatiskhttps://polisen.se/Skane/Medborgarloften/Skane/Malmo-Soder/?epslanguage=Automatisk

http://www.mff.se/sv-SE/aktuellt/nyheter/Nyheter/2016-11-08_mff-i-samarbete-for-och-med-ungdomar-i-oxie

https://www.skanesport.se/2016/11/08/nytt-mff-samarbete-oxie/

http://www.skd.se/2016/11/08/fotbollstraning-med-mff-ska-starka-oxieelever/

http://www.rsyd.se/nyheter/2016/nytt-samarbete-for-att-starka-oxieelever/

http://www.sydsvenskan.se/2016-11-08/elever-poliser-och-mff-ikoner-bygger-ett-tryggare-oxieOxievångsskolan är en vacker och rymlig 7-9 skola i Oxie med profil mot Musik och Idrott & Hälsa. Hos oss står Eleven i Fokus! Vi arbetar ämnesövergripande med ett entreprenöriellt perspektiv i årskursvisa arbetslag och IKT är en självklar del av vår undervisning. Alla våra elever har tillgång till en egen dator och elevernas trivsel,trygghet och inflytande genomsyrar vårt sätt att arbeta