Frånvaroanmälan elev

Telefonnumret för sjukanmälan är: 0515-777 000

Vi använder oss av ett system som heter Telefon24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. 

Det behövs inget föräldrakonto i Skola24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon.

Tjänsten finns på följande språk: Svenska, Engelska, Arabiska, Somaliska, Pashto och Albanska. (se länkade pdf.längst ner)

För att få mer information om sjukanmälan på respektive språk se under bilagor nedan.


För elev som ej är i skolan och ej anmälts frånvarande, kommer kontrollringning till hemmet ske om du inte svarat på mejlet från Skola24.

 

Vid insjuknande under skoldagen skall eleven göra anmälan till skolsköterskan eller receptionen.

 

Om elev på grund av sjukdom är borta från skolan mer än en vecka skall hon/han besöka skolsköterskan omedelbart efter återkomsten till skolan.

Ċ
OVGR Admin,
25 okt. 2013 03:54
Ċ
OVGR Admin,
25 okt. 2013 03:54
Ċ
OVGR Admin,
25 okt. 2013 03:54
Ċ
OVGR Admin,
25 okt. 2013 03:54
Ċ
OVGR Admin,
25 okt. 2013 03:54