Frånvaro

Telefonnumret för sjukanmälan är: 0515- 777 000


Då elev inte kan delta i undervisningen på grund av sjukdom skall vårdnadshavare meddela skolan snarast möjligt. Helst före kl 8.00 på morgonen.

Oxievångsskolan använder telefontjänst Telefon24 för frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan finns med tal på olika språk:

0515 -777 000    - Svenska
0515 -777 001     - Engelska
0515 -777 002     - Arabiska
0515 -777 003     - Somaliska
0515 -777 004     -  Pashto
0515 -777 005     -  Albanska

Knappa in ditt barns personnummer, invänta bekräftelse innan du lägger på luren. Frånvaroanmälan kan bara göras för en dag i taget.
Frånvaroanmälan efter kl 12.00 registreras på följande dag.

När vårdnadshavaren ringer in sjukanmälan registreras klockslaget och det telefonnummer man ringer ifrån direkt i frånvarosystemet Skola24.

Skola24 — är ett administrativt datasystem. 
Sjukanmälan göras av vårdnadshavare genom att ringa tfn. 0515-777 000 eller genom att logga in på Skola24 via Internet.
Frånvaron ska anmälas innan kl.08.00 varje dag barnet är sjukt.
All frånvaro från undervisningen, oavsett orsak, registreras.

I Skola24 går det bland annat att få ut scheman, elevens frånvaro och information om hur man kontaktar skolan. 
Skola24 är kostnadsfri för föräldrar.

Frånvaro som genererar frånvarotimmar:

  • Frånvaro anmäld från hemmet   
  • Frånvaroanmäld från skolan (om eleven pga sjukdom har besökt syster och avbryter skoldagen)
  • Sen ankomst
  • Ledighet
  • Övrigt (läkarbesök, tandläkarbesök eller besök på ungdomsmottagning); sådana besök skall alltid meddelas mentor som för in detta i Skola 24.

Om eleven inte är närvarande på lektionen och skolan inte känner till anledningen till frånvaron (enligt ovan) så markeras eleven som frånvarande utan anledning (skolk). Det genererar ogiltiga frånvarotimmar som kommer att skrivas in i elevens betyg. Det går också i slutet av skoldagen ett automatiskt meddelande från Skola24 till vårdnadshavaren med elevens frånvaro under dagen.

Frånvaro som inte genererar frånvarotimmar:

  • Skolaktivitet/Möte (om eleven deltar i elevrådsarbete eller representerar skolan).