Kurator


I Malmö finns skolkurator i grundskolor och på gymnasieskolorna. Skolkurator arbetar i enlighet med skollag, läroplan och sekretesslag.Kuratorerna ingår i skolans elevvårdsteam med kunskaper inom det sociala området.

I arbetet ingår socialt behandlingsarbete med enskild elev/familj. Samtalen kan ha stödjande, bearbetande, kris-, insikts- och motiveringskaraktär. Konflikthantering och utredningsarbete t ex vid kränkande behandling.

           Elever och föräldrar är välkomna att kontakta mig


Skolkurator arbetar för:

  • att tillsammans med elever, skolpersonal och föräldrar utveckla arbetssätt till förebyggande elevinsatser
  • att skapa trygga relationer i skolmiljön
  • att öka den sociala medvetenheten hos elever, personal och föräldrar
  • samarbete med skolpersonal/skolledning men också med andra myndigheter såsom BUP/sjukhus, socialtjänsten och polis etc.