Webenkät från skolinspektionen

skickad 18 jan. 2016 05:23 av Okänd användare
Mellan 25 januari och 19 februari så genomför Skolinspektionen en webenkät. På Oxievångsskolan så är det bara åk 9 som berörs. 
Enkäten ska besvaras av elever, vårdnadshavare och pedagoger.

Enkätresultatet utgör dels ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att bidra till en bättre skola med bättre resultat, och dels kommer svaren från era elever och deras vårdnadshavare att sammanställas till statistik och överföras till Skolverkets informationstjänst för vårdnadshavare och elever. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. 

Comments