Till vårdnadshavare med barn på Oxievångsskolan

skickad 14 dec. 2016 13:19 av Jenny Nyberg

Information om strypleken – den livsfarliga leken

Det har kommit till vår kännedom att flera elever i går under skoltid lekt den så kallade strypleken. Vi vill med detta informationsbrev uppmärksamma dig som vårdnadshavare på att denna allvarliga lek förekommer.

 Strypleken är en extremt farlig lek som innebär att barnet stryper sig själv eller ett annat barn för att få en ”kick”. ”Kicken” sker när hjärnan får för lite syre, men även när strypningen upphör och syrefyllt blod åter strömmar till hjärnan. ”Kicken” kan bli beroendeframkallande. Risken för skador är enormt stor och kan komma redan efter första gången.

 Svimning kan förekomma på några sekunder och kan leda till:

  • Bestående hjärnskador
  • Blödningar i ögonen
  • Frakturer på struphuvudet
  • Hjärtstillestånd
  • Psykisk ohälsa och psykiska besvär såsom andnöd, ångest och mardrömmar

 Vårdnadshavare har oftast ingen aning om att leken förekommer. De varningstecken som finns på att någon lekt strypleken kan vara blodsprängda ögon, huvudvärk, blåmärken eller röda märken på halsen.

 Vi har valt att gå ut med information till alla vårdnadshavare från årskurs 6-9. Beroende på ditt barns ålder och mognad bestämmer du hur du vill använda informationen från oss. Vi kommer så klart att vara fortsatt uppmärksamma här på skolan och vi måste alla arbeta tillsammans så att vi kan få stopp på denna lek innan ytterligare något allvarligt händer.

Jenny Nyberg                       Catarina Fäldt                      Maria Fossen

rektor                                  skolsköterska                       kurator

 Engin Ilyaz                          Sara Barrander Wollin         Hanna Draxell

biträdande rektor 7              biträdande rektor 8              biträdande rektor 6,9

Comments