Sommarskola 2016

skickad 23 maj 2016 02:01 av Jenny Nyberg

Sommarskolan 2016 startar på Munkhätteskolan torsdagen den 16 juni med samling i aulan kl 8.30.

 

Ni kommer då att träffa Era lärare för genomgång av schema, där tider för de olika ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik informeras, samt dagar för slutprov (år 9) i de olika ämnena kommer att meddelas.

 

Undervisningen startar därefter måndagen den 20 juni kl 830.

Varje ämne kommer att ha ca två timmar lärarledd undervisning varje dag.

 

Fredagen den 1 juli är sista skoldagen i sommarskolan. Prov i varje enskilt ämne genomförs den 4-5 juli för åk 9.

 

Provresultaten meddelas eleverna den 6 juli varefter skolan ombesörjer att godkända resultat för åk 9 elever kommer antagningskansliet tillhanda.  För elever i åk 6-8 skickas resultaten till hemskolan.

 

Målgruppen är elever i skolår 6-9, boende i Söder, som bedöms vara nära betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och/eller matematik.

 

Elever boende i Oxie kan efter antagning till sommarskolan, kvittera ut busskort på Oxievångsskolan, som täcker resor fram och tillbaka till Oxie. Kortet lämnas annars tillbaka på Munkhätteskolan efter den sista skoldagen.

 

Med vänliga hälsningar

Rektorerna i Söder

Comments