Sommarskola

skickad 18 maj 2015 01:43 av Jenny Nyberg   [ uppdaterad 18 maj 2015 01:45 ]

Sommarskolan 2015 startar på Hermodsdalsskolan torsdagen den 18 juni med samling i aulan kl 900.Ni kommer då att träffa Era lärare för genomgång av schema, där tider för de olika ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik informeras, samt dagar för slutprov (år 9) i de olika ämnena kommer att meddelas. Undervisningen startar därefter måndagen den 22 juni kl 830Varje ämne kommer att ha ca två timmar lärarledd undervisning varje dag. Fredagen den 3 juli är sista skoldagen i sommarskolan. Prov i varje enskilt ämne genomförs den 6 - 7 juli för åk 9.Provresultaten meddelas eleverna den 8 juli varefter skolan ombesörjer att godkända resultat för åk 9 elever kommer antagningskansliet tillhanda.  För elever i åk 6-8 skickas resultaten till hemskolan. Målgruppen är elever i skolår 6-9, boende i Söder, som bedöms vara nära betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och/eller matematik. Elever i åk 9 som önskar kombinera sommarskola med simundervisning på Lindängsbadet markerar detta på ansökningslappen. Gäller elever som har uppnått samtliga kunskapskrav för E i idrott förutom simning. Elever boende i Oxie kan efter antagning till sommarskolan, kvittera ut busskort på Oxievångsskolan, som täcker resor fram och tillbaka till Oxie. Kortet lämnas annars tillbaka på Blankebäcksskolan efter den sista skoldagen.

Med vänliga hälsningar

Rektorerna i Söder

Comments