Om närvaro och frånvaro i skolan

skickad 15 aug. 2016 04:33 av Okänd användare

Närvaron i skolan är viktig. Hög frånvaro kan leda till att ditt barn riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Det här läsåret inför därför Malmö stads grundskolor nya riktlinjer och rutiner för närvaro-frånvaro. 

 

Från och med i höst, ska du som är vårdnadshavare informeras vid varje nytt läsår om skolans riktlinjer och rutiner för närvaro och frånvaro. Du kommer att få dokumentet från ditt barns klasslärare/mentor för påseende och underskrift. Där tydliggörs roller och ansvar för skolan och hemmet. Ett gott samarbete mellan hem och skola är grunden för framgångsrikt arbete.

 

All frånvaro ska anmälas av vårdnadshavare. Om ditt barn blir sjukt ska du anmäla detta till skolan enligt skolans rutiner. På vår hemsida finns information om vad du som vårdnadshavare behöver göra om ditt barn är sjukt eller måste vara frånvarande av annan anledning.

Med vänliga hälsningar

Jenny Nyberg

Comments