Muntligt prov i Engelska åk 9

skickad 7 feb. 2014 05:13 av Jenny Nyberg   [ uppdaterad 7 feb. 2014 08:16 ]
Ett av delproven i det nationella provet i engelska prövar den muntliga förmågan. Enligt Skolverkets riktlinjer ska lärare pröva elever i smågrupper. För att behålla all undervisningstid i engelska, kommer vi att använda elevernas mentorstid (måndagar kl 8-9) till det muntliga delprovet. Vi har för avsikt att börja vecka 10. Det är viktigt att eleverna kommer till den tid de blir kallade.
/Eng-lärarna i åk 9 
Comments