MFF - #ovtillsammans

Idrott för hälsa på Oxievångsskolan tillsammans med MFF, Polis och Räddningstjänst

                                         

Samarbetet sker inom ramen för lokalpolisområde Malmö Söders medborgarlöfte och Räddningstjänsten Syds arbete för att skapa social trygghet. Samarbetet innebär att elever med idrottsinriktning i åk 7 på Oxievångsskolan får undervisning och träning ett lektionspass per vecka tillsammans med alla de medverkande organisationerna. Syftet är att främja goda relationer mellan skolelever, polisen, räddningstjänsten och MFF, förmedla goda samhällsbilder till eleverna, nå ökad förståelse och insikt i de olika verksamheterna och förmedla ett budskap med fokus på etik, moral och gemenskap. På plats i denna trupp finns också Johan Rasmusson, Sandra Scherling och Henrik Ivarsson från Oxievångsskolan.

Alla elever som deltar i detta arbete lovar skola, MFF, Polis och Räddningstjänst minst 95 % närvaro i skolan.

 Träning tillsammans med dessa aktörer sker en gång i veckan på tisdagar. En gång i månaden med start den 8/11 tränar våra elever på Swedbank Stadium. Bussen lämnar Oxievångsbadet 7.30 vid dessa tillfällen och vi samlas alltså 7.20 de tisdagar vi skall åka in till Swedbank. Första passet efter jul på Swedbank är 16/1. Varje tisdag ska era barn ha på sig den träningströja som MFF tillhandahåller. Ert barn får två ex och ni skall se till att denna följer med till idrottslektionen varje tisdag. Hela projektet lyder under #ovtillsammans i sociala medier.Polisen lovar 

Att supporterpoliser kommer delta varje tisdag vid de fysiska och teoretiska lektionerna på Oxievångskolan i programmet ”Tillsammans”.

Att deltagande poliser i programmet ”Tillsammans” bidrar genom sin närvaro samt i samband med de teoretiska lektionerna att ge eleverna en insikt i den polisiära verksamheten.

 Att deltagande poliser i programmet ”Tillsammans” ska vara stödjande till ungdomarna på skolan.


MFF lovar

Att två MFF-tränare Tommy Hansson och Anders Olsson deltar genom Räddningstjänstens försorg på fyspassen med ungdomarna (Inom projektet ”Tillsammans”).

MFF:s kontakt i Malmö Stad, Gustavo Nazar (Pedagogisk inspiration), kommer att delta vid vissa teoripass i programmet ”tillsammans”.

 En gång i månaden tillbringar eleverna sin tid på Swedbank Stadion, halva gruppen träning, halva gruppen teori.

 Eleverna och viss personal erhåller visst material från MFF att använda vid träningen. I detta ingår även bollar, koner och västar till verksamheten.

 En gång per läsår inbjuds hela skolan till en allsvensk match på Swedbank stadion. Målsättningen är att i samband med detta även profilera skolan på något sätt (till exempel genom musikframförande av skolans musikelever).

 


Stadsområdesförvaltning Söder lovar:

Fritidsassistenter från Oxie fritidsgård kommer att medverka i programmet. Medarbetare ifrån fritidsgården bidrar med god lokal kunskap och kännedom gällande de unga som deltar och följer med till de aktiviteter som kommer att ske inom programmet.

Lokaler, både på Oxie fritidsgård och på Oxiebiblioteket kommer att kunna användas vid behov i programmet.

Oxiebiblioteket kan efter önskemål bidra med särskilt riktade arrangemang kopplade till fotboll i programmet ”Tillsammans”.


Räddningstjänsten Syds medverkan

Som samhällsengagerad partner medverkar vi i programmet ”Tillsammans” på Oxievångsskolan under 2016 och 2017.

Vi kommer att med kompetenta medarbetare medverka i och leda såväl teoretiska som praktiska lektioner i programmet.

Teorilektionerna kommer att innehålla ämnesområdena brand/olyckskunskap och sjukvård, samt fokusera på Räddningstjänsten Syds värdegrund och ge insikter i vår verksamhet.

Brandmännen Tommy Hansson och Anders Olsson (tillika utbildade MFF- tränare) kommer att vara våra medarbetare under de praktiska tillfällena. Brandmannen Karl-Johan Bengtsson kommer att vara vår huvudrepresentant under de teoretiska lektionerna.

Därutöver, under 2016 och 2017, kommer vi att erbjuda åldersanpassad brandskyddsutbildning och information till förskoleklasser och elever i årskurs 5 i Oxie.


Oxievångskolan lovar:

Att Oxievångsskolans idrottslärare och lärare i hemkunskap kommer att samarbeta och gemensamt planera verksamheten med polis, Räddningstjänst och MFF för ett lektionspass per vecka. Genom att undervisning och träning sker gemensamt för eleverna med idrottsinriktning i åk 7 kommer detta att främja goda relationer till Oxievångsskolans elever.

Att samtliga elever på Oxievångsskolan kommer att få del av projektet på olika sätt både genom träning, kost men även genom upplevelser som hela skolan deltar i.

De elever som deltar ska lova skola, räddningstjänst, polis och MFF minst 95 procents närvaro för att få delta.


Förväntade effekter

  • Främja goda relationer mellan skolelever, polisen, Räddningstjänsten, MFF och skolan genom Idrott och Hälsa för elever på Oxievångsskolan. 
  • MFF, polisen och Räddningstjänsten vill tillsammans med skolan förmedla goda samhällsbilder till eleverna samt nå en ökad förståelse och insikt i de olika verksamheterna.
  • MFF, polisen och Räddningstjänsten vill tillsammans med skolan skapa en naturlig mötesplats för eleverna där de deltagande verksamheterna kan förmedla ett gemensamt budskap med fokus på etik, moral och gemenskap.  


 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Visa
  2 jan. 2017 02:09 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 00:08 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  8 feb. 2017 13:03 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  8 feb. 2017 13:04 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 01:22 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 02:04 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 01:55 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 02:01 Jenny Nyberg
ċ

Visa
  2 jan. 2017 02:12 Jenny Nyberg
Comments