Löss har uppmärksammats på Oxievångsskolan - viktig information

skickad 30 mars 2017 04:37 av Jenny Nyberg

Vi har sett huvudlöss hos barn på skolan.

Det är inte farligt och alla människor kan drabbas.

För att smittas av huvudlöss krävs nära kontakt med den som har huvudlöss. Ni kan förhindra att lössen sprider sig vidare genom att ni tittar igenom era barns hår och letar efter löss eller små vita ägg. Undvik att låna kammar och mössor av kamrater. Om någon i familjen har huvudlöss ska alla familjemedlemmars hår undersökas av fin kam.

 

Comments