Kärleken är fri! 24 okt-28 okt

skickad 19 okt. 2016 00:27 av OVGR Admin

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och frivilligorganisationer, med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld genom att informera barn och unga om deras rättigheter utifrån barnkonventionen.

I projektet besöker myndigheter och frivilligorganisationer skolan under en veckas tid med en temavecka som kallas Kärleken är fri. Under veckan informerar olika myndigheterna och frivilligorganisationerna om barnets rättigheter samt om sina respektive verksamheter och ansvarsområden så att barn och unga vet vart de ska vända sig om deras rättigheter kränks. Projektet ger elever och skolpersonal möjlighet att diskutera innebörden av barns rättigheter tillsammans med ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer. Veckan inleds med en aulapresentation där veckans innehåll presenteras.

 

Det är viktigt att myndigheter och organisationer har kunskaper om barns rättigheter för att kunna uppmärksamma och hjälpa barn som lever under förhållanden som inte är förenliga med mänskliga rättigheter, MEN barn och unga måste också ha kunskap om sina rättigheter och veta vart de ska vända sig om deras rättigheter kränks. Projektet syftar även till att öka förtroendet för våra myndigheter och organisationer.

Rädda Barnen genomför en elektronisk enkätundersökning med alla elever efter skolveckan för att ta del av barns erfarenheter och för att se om projektet gjort någon skillnad.

Vid frågor kontakta Sia Brorsson, lokal projektledare för Kärleken är fri (2014-20174) i Malmö. Telefon 08-698 9092 och mejl sia.brorsson@rb.se


På Oxievångsskolan kommer vi ha en schemabrytande vecka där arbetslagen och samarbetspartners från detta projekt, tillsammans håller i undervisningen. 

Comments