InteOkej!

skickad 13 okt. 2015 02:35 av Jenny Nyberg

Denna vecka är det dags för oss på Oxievångsskolan att få besök av InteOkej! InteOkej är ett intiativ av kulturföreningen Spiritus Mundi i Malmö som är i samarbete med bla Malmö Stad och Malmö Högskola. InteOkej baseras på en förstudie, Unga Nätambassadörer som genomfördes av Spiritus Mundi mellan juni och november 2010, där resultaten legat till grund för utvecklingen av InteOkej.

InteOkej uppmanar unga att prata om sin nätvardag och att hjälpa och peppa varandra mot mobbning och kränkningar på nätet. Mot bakgrund av att kränkningar och mobbning på nätet har blivit allt vanligare och mer uppmärksammat det senaste åren, vill inteOkej  skapa en plattform och en trygghetszon där ungas tankar och erfarenheter står i centrum.

Under veckan InteOkej besöker Oxievångsskolan kommer våra barn att få delta i workshops som grundar sig på frågeställningar som genererar respons och reflektion kring hur vi beter oss på nätet. Förutom InteOkejs syfte att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet jobbar för att ge ungdomar kunskap och självförtroende att säga ifrån när de ser något de tycker har gått för långt.

 Har ni frågor går det bra att kontakta

sara@spiritusmundi.nu eller Maria Fossen kurator Oxievångsskolan 070393937

Comments