Föräldraföreläsning- Inte Okej

skickad 8 mars 2016 04:07 av Okänd användare

Workshops & föreläsning på Oxievångsskolan v 14 2016

InteOkejs syfte är att arbeta mot kränkningar på nätet och för ett schysstare nätklimat.

Vi kommer att vara på Oxievångskolan och jobba med era barn vecka 14 och det ser vi väldigt mycket fram emot.

Vårt arbetssätt är nyskapande och inkluderande. Våra workshops är dynamiska och kreativa och vi lägger stor vikt vid elevernas aktiva deltagande. Med hjälp av våra verktyg ger vi eleverna möjlighet att reflektera och tänka kritiskt kring sin nätvardag.

Vår målsättning är att dialogen kring ungas nätvardag ska fortsätta efter att InteOkej har lämnat skolan och att det ska bli en väsentlig del i skolans likabehandlingsplan.

För att ta ett helhetsgrepp behöver vi inte bara inkludera skolpersonal utan också föräldrar. Många unga vi träffar upplever att deras föräldrar inte har någon förståelse för vad de gör på nätet. Vår upplevelse är att diskrepansen ökar mellan vuxenvärldens föreställningar och vad som faktiskt sker i de ungas vardag på nätet.

Vecka 15 tisdagen den 12 april kl 18  kommer vi att hålla i en föreläsning för er föräldrar där vi bland annat går igenom följande:

o   Vad nätmobbning är och hur det skiljer sig från traditionell mobbning

o   De vanligaste sajterna/apparna som unga använder idag

o   Vi tittar närmare på en rad nätrelaterade fenomen

o   Lagar och skolans ansvar

o   Konkreta tips på hur föräldrar kan agera, både i förebyggande syfte och om deras barn blivit utsatta

 Med vänlig hälsning

Maira Viana Einarsson

Comments