ANMÄLAN TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING Läsåret 2014/2015

skickad 26 feb. 2014 06:03 av Okänd användare

Det är tid nu att söka till modersmålsundervisning för åk 7 och 8. ÅK 9 söker inte för hösten -14

För att ha rätt att delta måste barnet dagligen använda något av föräldrarnas modersmål.

 

 Barnet måste ha grundläggande kunskaper i språket


Undervisningen i modersmålet är frivilligt för eleverna, och måste därför sökas varje år


Om det finns 5 barn eller fler från samma språkgrupp anordnas, om möjligt, undervisningen på barnets skola.

 

Ansökan skall lämnas senast 21 Mars till mentorn.

Se ansökningsbilaga.

 

Comments