Ändrade scheman vårterminen

skickad 22 dec. 2015 02:00 av Okänd användare
Vi har på skolan beslutat att göra en del förändringar i schemat. Tiderna är i princip samma, men den stora förändringen är salarna. 
Vi kommer under vårterminen ha ämnessalar istället för hemklassrum. Det innebär att varje ämne kommer att ha en sal i respektive arbetslag. SO i en sal, svenska i en annan osv. De kommer dock fortfarande vara i samma korridor.
Det finns flera anledningar till detta. Men en stor anledning är att kunna skapa bättre lärmiljöer för eleverna.

 
Comments