Elevrådsstyrelsen

Välkommen till Oxievångsskolans elevråd. Vi har möte var tredje vecka.
Ordförande: Elin Kiel 9e


Protokoll offentlig
Elevskyddsombud