Välkommen till Oxievångsskolans pedagogiska portal. Oxievångsskolan är en kommunal skola i Malmö och därför hänvisar vi er till malmo.se om ni 
söker annan information.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQHubZc69qEdxOxkft2kKPVnx_ssDmnWbXWRGbI5IIf7qyXA/viewform?usp=sf_link

Läsårsplanering för elever på Oxievångsskolan

Mediatekets och Fortets Öppettider                                       
                                       


ovgrpersonal.skola.malmo.se

 
https://infomentor.se/swedish/production/mentor/

https://gleerupsportal.se/login/

http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/malmo.skola24.se/Oxiev%C3%A5ngsskolan

http://skolmaten.se/oxievangsskolan/

https://malmo.skola24.se/

https://drive.google.com/drive/my-drive

https://classroom.google.com/h